Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Egészséges Hegyvidék

Iskolásoknak

Ortopédiai szűrés

ortopedia
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával a Hegyvidéki Egészségügyi Központ védőnői egy ortopéd és mozgásszervi rehabilitáció szakorvos közreműködésével az iskolai tanév elején szeptember hónapban elvégzik a mozgásszervi szűrővizsgálatot a kerület 11 általános, 4 középiskolájának 5. és 9. osztályos tanulói körében, 17 önkormányzati fenntartású óvoda nagycsoportos gyermekeinél, valamint a gyógytestnevelésre járó tanulók körében. Magyarországon a gyermekortopédiai szűrővizsgálatok elvégzésénél ajánlott első időpont a gyermek hathetes és négy hónapos kora. A gyermek fejlődése során, hogy követni tudjuk a mozgásszervek fejlődését, az éréssel, növekedéssel összefüggésben, továbbra is javasolt a szűrővizsgákatok elvégzése, különösen iskolakezdést megelőzően, valamint 10 és 14 éves korban. A gyermekortopédiai vizsgálatok során a szakorvos megvizsgálja a teljes mozgatórendszert, különösen figyelve a csípők, végtagok fejlettségére, hogy kiszűrhesse az esetleges tartási, fejlődési rendellenességeket. A szűrővizsgálat elvégzéséről, a szűrés eredményéről és a szükséges intézkedésével írásos tájékoztatást kapnak. Az elmúlt évek szűrővizsgálati eredményénektükrében elmondható, hogy nagy valószínűséggel a preventív iskolai tartásjavító torna és a célzott, gerincjavító torna jó hatásúa gyermekkori tartási zavarok korrekciójához. Az irodalmi adatok alapján a „magára hagyott”, nem kezelt elváltozás sohasem javul, hanem minden esetben romlik. Ennek bizonyítéka, hogy a rendszeresen gyógytestnevelésben részesülő tanulók közül évről évre a szakorvos több tanulót tud visszairányítani az iskolai testnevelésre.

Újraélesztés tanfolyam az iskolákban

ujraelesztes
A Hegyvidéki Önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében, a kerületben lévő középiskolákat 5 fő ifjúsági védőnővel látja el. Az ifjúsági védőnő feladatait az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja határozza meg. E szerint a védőnő a jogszabályok, és a szakma szabályai szerint komplex egészségnevelést „tanít” az iskolák különböző életkorú tanulói számára. Az ifjúsági védőnő egyik legfontosabb feladata, hogy folyamatos megfigyelésen alapuló tanácsadással és egészségneveléssel támogassa a tanulókat, segítséget nyújtson az egészséges életvitel kialakításában, az egészségkárosodások elkerülése érdekében, felfigyeljen a tanuló életében bekövetkező kedvező vagy kedvezőtlen változásokra. A Medical Home Kft segítségével a Hegyvidéki Egészségügyi Központ 5 fő ifjúsági védőnője BLS újraélesztő oktatásba részesült. Az oktatási anyag tartalmaként MINI CRP Training oktatófantomot és oktatófilmet kaptak, melyet a Magyar Resustitációs Társaság és az ICD-Pacemakerrel Élni Alapítvány készített. Így a prevenciós program legfontosabb szakasza már elkezdődhetett és már zajlik az iskolákban. Az ifjúsági védőnők az iskolai tanév elején elkészített tantervi ütem szerint a középiskolákban oktatják a BLS újraélesztést az oktatófilm és az oktatófantom segítségével.

Dohányzásmegelőző program a 7. osztályosok részére

dohanyzas

Az Eurostatadatai alapján, Magyarországon a 15 és 24 év közötti dohányzók száma 2010-2015 évek között folyamatosan emelkedett 14289 főről 21188 főre. Tekintettel a fenti statisztikai adatokra a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával és az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet irányításával folytatja dohányzásmegelőző programját a XII. kerület általános iskoláiban, az iskolai tanévben is a 7. évfolyamos tanulók részére. A Hegyvidéki Egészségügyi Központ iskolavédőnői az osztályfőnöki órák során összefoglalják a dohányzásról szóló bizonyítékokon alapuló ismereteket. A tanulók megismerik a dohányzás egészségi hatásait és a nem-dohányzáshoz vezető lépéseket. Megtudják, hogyan lehet megelőzni a rászokást, és tanácsadással változtatni a dohányzó életmódon. Kommunikációs gyakorlatokat végeznek a dohányzás megelőzésével és a leszokás segítségével kapcsolatosan. A nemdohányzó életmód támogatásában jelentős szerepet játszanak az iskolavédőnők, akik az elmúlt időszakokban szintén oktatásban részesültek, ezáltal képessé váltak a családok dohányzásmenteséletmódjának támogatására, a leszokást segítő elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, szemléletváltásra az egyéni és csoportos egészségnevelésben.